Romprest prezinta lista recomandarilor pentru pastrarea curateniei in comunitatea locala.


0

Romprest instiinteaza cetatenii din Bucuresti cu privire la importanta implicarii in pastrarea curateniei comunitare. O multime de cetateni doresc sa afle informatii reale despre organizarea serviciilor de curatenie urbana, astfel incat sa inteleaga si sa participe la dezvoltarea comunitatii in care traiesc. Unul dintre aspectele esentaie legate de administrarea comunitara este intretinerea curateniei. Acest tip de cetatean care doreste sa se informezi, in majoritatea cazurilor doreste sa se implice activ in intretierea curateniei locale. Vom expune in acest articol obligatiile cetatenilor vizavi de procesul de intretiere a curateniei comunitare:

 • intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, anexelor – gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora;
 • curatarea fatadelor locuintelor si altor constructii amplasate in frontul strazii si zugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliul local ;
 • finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari in conditiile si in termenele stabilite de acestea;
 • repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
 • mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei sau a terenului pe care il folosesc ;
 • indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri ;
 • pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in piete, in targuri si oboare, precum si in alte locuri publice;
 • respectarea masurilor stabilite de Consiliul local al comunei Bezdead, pentru asigurarea igienei publice si a curateniei in localitate ;
 • depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;
 • curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice ;
 • intretinerea permanenta a curateniei santurilor de scurgere a apei pluviale si a podetelor din dreptul locuintei, respectiv a terenurilor pe care le detineti sau administrati ;
 • incheierea de catre persoanele fizice si juridice a contractului de preluare si transport a reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare
 • se interzice utilizarea santurilor de scurgere din fata cladirilor, precum si din apropierea unor surse de apa (paruri,luciu apa) pentru evacuarea apelor fecale-menajere si dejectiilor animaliere;
 • se interzice depozitarea in santurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podete si tuburile de beton aferente a materialelor de constructie sau deseurilor de orice fel ;
 • se interzice depozitarea pamantului rezultat din curatirea santului pe marginea carosabila a strazii. pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare solicitantul va prezenta obligatoriu contractul de ridicare si transport a materialelor rezultate in urma activitatilor ce urmeaza sa fie autorizate, incheiat cu operatorul autorizat.

Like it? Share with your friends!

0
News & Events

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *