Insertiile de incendiu.Importanța instalațiilor de detectare și stingere a incendiilor!


0

ASPECTE GENERALE:

Sistemele de detecție, semnalizare și avertizare incendiu sunt caracterizate ca instalații cu rol de protecție, care au scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui posibil incendiu în spațiile protejate, precum și acela de a atenționa personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în proximitate care pot ajuta la stingerea incendiului și la diminuarea efectelor acestuia.

COMPONENȚĂ:

 • Unul sau mai multe detectoare de incendiu
 • Echipament de control și semnalizare
 • Dispozitive de alarmă incendiu
 • Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă
 • Un dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu
 • Stație de recepție alarmă la incendiu
 • Sistem de comanda a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului
 • Echipament de protecție împotriva incendiului
 • Dispozitiv de transmisie semnal de defect
 • Stație de recepție semnal de defect
 • Echipament de alimentare cu energie
 • Elemente pentru conectare
 • Unul sau mai multe dispozitive autonome de alarmare la fum

Instalaţiile de semnalizare şi detecţie a incendiilor aferente construcţiilor se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu, tipul de clădire, de categoria de importanţă a construcţiilor şi de parametrii ce trebuie supravegheaţi, cum sunt: temperatura din încăpere, fumul, emanaţia de gaze periculoase sau explozive, flacără.

INSTALAȚIILE DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR TREBUIE SĂ ASIGURE:

 • detectarea incendiilor atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiilor, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util
 • anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi, după caz, la unitatea de pompieri (serviciu de pompieri)
 • alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima intervenţie şi evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acţiune stabilite
 • atenţionarea oamenilor din clădire asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucţiuni (mesaje) pentru evitarea panicii.

TIPURI DE INSTALAȚII LIMITARE ȘI STINGERE INCENDII:

 1. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori
 2. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți exteriori
 3. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere
 4. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu drencere (sprinklere deschise)

Like it? Share with your friends!

0
News & Events

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *